„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Общината

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (НУРИОВОС) И ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПО ЧЛ. 6, АЛ.9 ОТ НУРИОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ТРОШЕН КАМЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ НАХОДИЩЕ „РАЯНОВЦИ”.

Публикувано на: 20/12/2018

ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК НА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 18 декември 2018г. /вторник/, от 11,00 часа, в сградата на Община Белоградчик, залата на III-ти етаж, ще бъде организирана приемна на г-жа МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
За допълнителна информация и записване:
тел. 0877 875978 – Център за информация и услуги на граждани на Община Белоградчик

Борис НИКОЛОВ
Кмет на Община Белоградчик

Публикувано на: 14/12/2018

`