СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 01-04.06.2020 Г. (В С. ГРАНИТОВО)

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37 И, АЛ.7 ЗСПЗЗ

Прикачени файлове Протокол по чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ29.05.2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА“ – ГР. БЕЛОГРАДЧИК СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО ИМ В ДГ В СИТУАЦИЯТА НА COVID-19

Детска градина „Иглика“ в община Белоградчик ще заработи oт понеделник – 01.06.2020г., като ще се изпълняват всички мерки, свързани с COVID-19: Мерки на Министерство на здравеопазването   Прикачени файлове Информирано съгласие на родител29.05.2020

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СЧИТАНО ОТ 26 МАЙ 2020 ГОДИНА ДО 14 ЮНИ 2020 ГОДИНА

Прикачени файлове Заповед № 497 от 26.05.2020г.27.05.2020

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВА НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ПОДКРЕПА

❗️❗️❗️ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ❗️❗️❗️ Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и предвид мерките за защита на здравето на населението на общината над 60 – годишна възраст в Община Белоградчик е създадена необходимата организация за осигуряване на хранителни продукти и лекарства. Нуждаещите се от подкрепа могат да подадат своята заявка за извършване на доставка на… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/