ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Общината

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕКА ИЛИЙНА, ЛЯВ ПРИТОК НА Р. СТАКЕВСКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ДЕРИВАЦИОННА МВЕЦ „СТАКЕВЦИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН. ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.62А, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Публикувано на: 01/08/2016

ОБЯВA ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Публикувано на:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 26/07/2016

`