ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Общината

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК“

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА

Публикувано на: 27/08/2019

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за:

  • 2 вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система;
  • 198 вакантни длъжности във военни формирования на Сухопътните войски;
  • 11 вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили”,за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 600 754, 0886 000 914

Публикувано на: 22/08/2019

`