ОБЯВА ЗА РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ГРИЖИ В ОБЩНОСТТА ЗА ХОРА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“, № BGLD-1.001-0001, РЕАЛИЗИРАН ОТ БЧК В ПАРТНЬОРСТВО С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И НОРВЕЖКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

Прикачени файлове Обява05.06.2020

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92; ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон”… Прочети повече

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 – ПЕРСОНАЛ

Прикачени файлове Автобиография – образец03.06.2020 Заявление – персонал03.06.2020 ОБЯВА – персонал03.06.2020

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 – ПОТРЕБИТЕЛИ

Прикачени файлове Заявление – потребители03.06.2020 ОБЯВА03.06.2020

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на лица, завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92;ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон”… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/