ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Със заповед на Министъра на отбраната са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. Срок за приемане на документи: До 22.10.2021 г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914; ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА… Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 10.01.2022 Г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. Тя включва последователно преминаване на следните етапи: – начална военна подготовка; – специална военна подготовка; – изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. Правоотношението по… Прочети повече

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2021 Г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2021 г14.09.2021

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНТЕРЕСА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ДА РАЗРАБОТИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕД ФМ ЕИП ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 02.09.2021г. от 17.30ч. в сградата на община Белоградчик ще се проведат консултации и обсъждане на идейния проект на община Белоградчик с работно заглавие „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ С ФОКУС ВЪРХУ ЖЕНИ И ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ Общата цел на проекта е създаване на устойчиви механизми за подобряване на… Прочети повече

ОБЯВА

ЗА ВОЕННА СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина: в Националната гвардейска част – 24 (двадесет и четири) длъжности. Срок за подаване на документите – 07.10.2021г.; във Военновъздушните сили – 3 (три) длъжности.… Прочети повече