АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК ВРЪЧИХА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - Виж повече   |  

Общината

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ , СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Публикувано на: 22/05/2018

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 4 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ СЛИВИ” В ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧИФЛИК

Публикувано на:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 4 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН, УЛ. „ЛОЗАН СТРЕЛКОВ” № 18, С ПЛОЩ 100 М2”

Публикувано на: 11/05/2018

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 4 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОРАНЖЕРИЙНИ ДОМАТИ В ИМОТИ №080001 И 080002 В МЕСТНОСТТА „ДЪБРАВА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАЯНОВЦИ”

Публикувано на:

`