ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г15.07.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ” НА ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК ” BG05M9OP001-2.019-0020

Прикачени файлове ОБЯВА14.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 07-09.07.2020 Г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на лица, завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92; ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН,… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 65 вакантни  длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92; ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26,… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/