ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2021 Г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2021 г14.09.2021

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНТЕРЕСА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ДА РАЗРАБОТИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕД ФМ ЕИП ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 02.09.2021г. от 17.30ч. в сградата на община Белоградчик ще се проведат консултации и обсъждане на идейния проект на община Белоградчик с работно заглавие „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ С ФОКУС ВЪРХУ ЖЕНИ И ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ Общата цел на проекта е създаване на устойчиви механизми за подобряване на… Прочети повече

ОБЯВА

ЗА ВОЕННА СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина: в Националната гвардейска част – 24 (двадесет и четири) длъжности. Срок за подаване на документите – 07.10.2021г.; във Военновъздушните сили – 3 (три) длъжности.… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2021 г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2021 г12.08.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик