ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СЧИТАНО ОТ 23.30 ЧАСА на 27.11.2020Г. ДО 21.12.2020Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СЧИТАНО ОТ 23.30ч. на 27.11.2020г. ДО 21.12.2020г.26.11.2020

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ВОЕННА СЛУЖБА: в Стационарната комуникационна и информационна система – 18 (осемнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 27.11.2020г.; във Военноморските сили – 30 (тридесет)… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ВОЕННА СЛУЖБА: в Стационарната комуникационна и информационна система – 18 (осемнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 27.11.2020г.;  във Военноморските сили – 30 (тридесет)… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 23.11.2020г. И НА 27.11.2020г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г16.11.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/