Паспортизация на сгради

Прикачени файлове Наредба за техническите паспорти на строежите15.03.2021 Технически паспорт15.03.2021