ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Прикачени файлове Избирателен списък – част 119.02.2021 Избирателен списък – част 219.02.2021

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Прикачени файлове ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ16.02.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ16.02.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЯХНАТА НОМЕРАЦИЯ, ОБХВАТ И АДРЕС

Прикачени файлове Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Белоградчик и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес08.02.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик