СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анастасия Дачевска31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ангел Цеков31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анелия Павлова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Даниел Бояджиев31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Иванка Цалова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Методи… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Валери Василев07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Делян Давидов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Мая Вутова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Павлинка… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, email: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg  

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/