ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ, В.З. МАРКАШНИЦА

Прикачени файлове Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, в.з. Маркашница20.09.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, М. ЛОЗЯТА, С. РАБИША

Прикачени файлове Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, м. Лозята, с. Рабиша20.09.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

ЗАПОВЕД №674 ОТ 18.08.2020Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД 674 ОТ 18.08.2020Г.08.09.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик