ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

ЗАПОВЕД №674 ОТ 18.08.2020Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД 674 ОТ 18.08.2020Г.08.09.2020

ЗАПОВЕД №175 ОТ 09.04.2019Г.

ЗАПОВЕД №861 ОТ 09.10.2018Г.

         

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик