ЗАПОВЕД ЗА ОДОБЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК В ОБХВАТ УПИ XVII, КВ. 18 С ОБХВАТ ОБХВАТА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ИЗМЕНЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Заповед за одобяване на проект на Регулационен план на гр. Белоградчик в обхват УПИ XVII, кв. 1801.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ, В.З. МАРКАШНИЦА

Прикачени файлове Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, в.з. Маркашница20.09.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, М. ЛОЗЯТА, С. РАБИША

Прикачени файлове Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, м. Лозята, с. Рабиша20.09.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020