ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ – Общински съвет ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК   Прикачени файлове Декларации по ЗПКОНПИ – Общински съвет05.11.2018