ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2019 г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2019 г.29.10.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2018Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2018Г.10.04.2018

ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕУЧЕБНИ ДНИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОУ _Рабиша. 2docx27.02.2018 ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА СУ _Белоградчик27.02.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „ПОЛСКИ ПЪТИЩА”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „ПОЛСКИ ПЪТИЩА”12.02.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „НИВИ, ИЗОСТАВЕНИ НИВИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „НИВИ, ИЗОСТАВЕНИ НИВИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ”12.02.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/