ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕУЧЕБНИ ДНИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОУ _Рабиша. 2docx27.02.2018 ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА СУ _Белоградчик27.02.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „ПОЛСКИ ПЪТИЩА”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „ПОЛСКИ ПЪТИЩА”12.02.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „НИВИ, ИЗОСТАВЕНИ НИВИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП „НИВИ, ИЗОСТАВЕНИ НИВИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ”12.02.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 29 И 30 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 29 И 30 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – БЕЛОГРАДЧИК26.01.2018 Писмо от СУ Христо Ботев за висок процент отсъстващи ученици26.01.2018 Заповед за противоепидемични мерки на РЗИ-Видин26.01.2018

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 25 И 26 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 25 И 26 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БЕЛОГРАДЧИК25.01.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/