ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕНА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2022г11.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове Заповед08.10.2021

ЗАПОВЕД ОТНОСНО НАСТЪПВАНЕ НА ФЕНОЛОГИЧНА ФАЗА „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК29.06.2021

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СЧИТАНО ОТ 23.30 ЧАСА на 27.11.2020Г. ДО 21.12.2020Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СЧИТАНО ОТ 23.30ч. на 27.11.2020г. ДО 21.12.2020г.26.11.2020

ЗАПОВЕД № РД-01-558 / 02.11.2020 Г. НА РЗИ-ВИДИН ЗА ВРЕМЕННА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА МЯРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

ЗАПОВЕД № РД-01-558 / 02.11.2020 Г. ЗА ВРЕМЕННА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА МЯРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ. ВИДИН   Прикачени файлове Заповед РЗИ-Видин03.11.2020