ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Новини

ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0328Болницата в Белоградчик е една от общинските болници в страната, застрашени от фалит. Това е и основният мотив на лекарите и медицинският персонал на лечебното заведение да се отзоват на решението на Сдружението на общинските болници и заедно с още 21 болници от страната да излязат на протест под мотото „Спрете унищожаването на общинското здравеопазване“. (още…)

Публикувано на: 15/01/2018

ПРОДЪЛЖАВАТ ТРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Още една година ще се предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в община Белоградчик. 70 са жителите на общината, на които ще бъдат предоставяни социалните услуги.

От февруари 2016 година услугите са предоставяни по проект „Независим живот в община Белоградчик“. След 1 ноември до края на 2017 г. трите социални услуги са предоставяни съгласно Постановление №137/05.07.2017г. на Министерски съвет. (още…)

Публикувано на: 12/01/2018

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА

От днес се приемат плащания за данък върху превозните средства и за 2018 година. При заплащане на цялото задължение – в срок до 30 април, се ползва 5% отстъпка.

Срокът за подаване на годишните декларации за туристически данък за 2017г. и за облагане с патентен данък за 2018г. изтича на 31 януари. Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до 2 април 2018 г. (още…)

Публикувано на:

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 ГОДИНА

IMG_0282В заседателната зала на общинска администрация се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 година, на което присъстваха Борис Николов – кмет на общината, Мирослава Чавдарова – председател на общинския съвет, граждани и представители на медиите.

В уводните си думи кметът Николов заяви, че предложеният тазгодишен бюджет е със заложени реално изпълними приходи от местна дейност. (още…)

Публикувано на: 11/01/2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СА:

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ – 1 БР. ЗА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и притежават удостоверение/сертификат за преминато обучение.
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление по образец;
2. Декларация – образец 1;
3. Автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование/ удостоверение за завършен клас;
5. Копие на трудова книжка;
6. Удостоверение за преминато обучение за домашен помощник/социален / личен асистент/болногледач

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ : ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.01.2018 Г. ДО 12.01.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

Публикувано на: 08/01/2018

`