АНГЕЛИНА ЙОТОВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ ПОЕТИЧНА КНИГА - Виж повече   |  

Новини

В БЕЛОГРАДЧИК ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ РЕГИОНА

IMG_0185В Белоградчик се състоя събитие „Първа копка“ на строително-монтажните работи на обекти „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, осъществявани по проект  „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Копката е символична, защото центровете са вече започнати, но от години стоят недовършени по финансови причини на предишна общинска управа. Настоящата администрация намери възможност да приключи повече от 10-годишната сага и чрез оперативната програма да довърши центровете. (още…)

Публикувано на: 21/09/2018

ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

IMG_0125Първият учебен ден е едно от най-вълнуващите събития в живота на децата, особено за първокласниците. По традиция тържествата за откриване на новата учебна година в училищата на община Белоградчик започнаха с издигане на националния флаг, с много усмивки и пъстроцветни букети. Сред гостите бяха кметът на общината Борис Николов и председателят на общинския съвет Мирослава Чавдарова.

С топли и напътствени слова към всички ученици се обърнаха директорите на учебните заведения – Илиянка Панайотова, Цветан Михайлов и Елза Георгиева (още…)

Публикувано на: 17/09/2018

БЕЛОГРАДЧИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

IMG_0088За поредна година община Белоградчик се включи в националната инициатива „Да изчистим България заедно“. За целта в сградата на общинска администрация се състоя предварителна работна среща,   на която бяха определени районите и обектите на почистване, разпределени между институциите и училищата в града. Местата, определени за почистване са алея към „Лятно кино“; ул. „Поручик Дворянов“ – Белоградчишка крепост; ул. „Цар Иван Срацимир“ – ул. „Лозан Стрелков“; ул. „Цар Иван Асен“ – бул. „Съединение“ – ул. „Хр. Смирненски“; ул. „В. Левски“ – МБАЛ „Проф. д-р Г. Златарски“ – ул. „Хр. Ботев“. (още…)

Публикувано на: 16/09/2018

Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“

Покана

ПОКАНА
на 21.09.2018 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Александър Батенберг” № 6, в близост до сграда за яслена група, към ОДЗ „Иглика” ще се проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи на обекти „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, осъществявани по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Заповядайте!
Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център град Белоградчик. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализацията му, Община Белоградчик има за цел да открие три нови адекватни и ефективни социални услуги, които да допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца. Обектите на инвестицията „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ XI-30, кв.32 с административен адрес ул. „Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоргадчик
„Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализира в УПИ Х-947, кв.82 с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е развитие на социалната инфраструктура чрез създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги, а именно: Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип.
Специфични цели на проекта:
• Специфична цел 1: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид социални услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца;
• Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за социално включване и равен достъп до публични услуги на деца и младежи в риск или с двигателни или психически увреждания;
• Специфична цел 3: Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и техните семейства, чрез създаване на широк набор от интегрирани социални услуги.

Публикувано на: 13/09/2018

„ЗАД НАС Е ПАМЕТТА НА ПРЕДЦИТЕ НИ, ПРЕД НАС СА ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА НИ!”

ImgЗа поредна година фолклорните формации „Калина”, „Рамонда” и Младежки духов оркестър представиха отлично Белоградчик с участието си в XV Черноморски събор „Евро фолк – 2018г.” с наслов „Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни!”.

Под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF четиридесет музикални фестивала се провеждат в различни европейски градове и държави. Черноморският събор “Евро фолк” е част от Музикалните празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. От 5 до 10 септември тази година в събора участваха повече от 100 фолклорни формации, танцови състави и певчески групи от различни държави. (още…)

Публикувано на: 11/09/2018

`