МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАХА УНИВЕСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО И ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

В Деня на българската община и местното самоуправление ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и инж. Борис Николов, кмет на община Белоградчик, подписаха меморандум за сътрудничество. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства инициативата и обърна внимание на големия проект „Чудесата на България – дигитални маршрути“, чрез който УНСС желае да се развива съвместно с… Прочети повече

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

В салона на Младежки дом – Белоградчик бе проведена стартираща пресконференция по договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/17.05.21г. „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац ”, финансиран Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИИП ТГС България – Сърбия 2014-2020. Бенефициент и водещ партньор по проекта е  община… Прочети повече

„РЕЗИДЕНЦИЯ БАБА“ НА ГОСТИ В САЛАШ

От 22 септември до 2 октомври 2021 г. инициативата „Резиденция Баба“ се проведе в белоградчишкото село Салаш. В нея взеха участие артисти на свободна практика, социални комуникатори, еколози, хора вълнуващи се от бъдещето на селата и реализиращи проекти в социално ангажирано изкуство, притежаващи опит в сферата на изкуството, мотивацията за работа с малки общности и… Прочети повече

МОТИВАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В  БЕЛОГРАДЧИК

В салона на Младежки дом – Белоградчик бе проведена мотивационна кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание”, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и  инвестиционни фондове” с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за… Прочети повече

ЗАВЪРШИ СЕДМИЦАТА, ПОСВЕТЕНА НА КАМПАНИЯТА „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“ В БЕЛОГРАДЧИК

С обща снимка на площад „Възраждане“ в Белоградчик завърши Седмицата посветена на Кампания „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2021“. В периода от 16 септември до 26 септември Общината заедно с децата и персонала на социалните услуги Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа, както служители на Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска… Прочети повече