ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СА:

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ – 1 БР. ЗА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и притежават удостоверение/сертификат за преминато обучение.
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление по образец;
2. Декларация – образец 1;
3. Автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование/ удостоверение за завършен клас;
5. Копие на трудова книжка;
6. Удостоверение за преминато обучение за домашен помощник/социален / личен асистент/болногледач

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ : ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.01.2018 Г. ДО 12.01.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

Публикувано на: 08/01/2018

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ; ДОМАШЕН ПОМОЩНИК; СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА :
1. Заявление за ползване на социалната услуга;
2. Медицинска документация, експертно решение на ТЕЛК ако има такова за установяване на здравословното състояние и степента на намалена работоспособност;
3. Копие на ЛК

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: ПРИЕМ ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.01.2018 Г. ДО 12.01.2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 6, ГР. БЕЛОГРАДЧИК.

Публикувано на:

МАРИО ТИХОМИРОВ ИЗВАДИ СВЕТИЯ БОГОЯВЛЕНСКИ КРЪСТ ОТ ВОДИТЕ НА СТАКЕВСКА РЕКА

IMG_0259С празнична литургия и Велик водосвет, отслужени от свещеноиконом Рафаил, в местния храм „Св. вмчк. Георги Победоносец” започнаха празника за  Богоявление в община Белоградчик.

Мнозина посетиха и село Горен Чифлик, за да участват в ритуала по изваждането на Богоявленския  Кръст от водите на река Стакевска. Тук при Асенов вир ритуалът се провежда за девета поредна година след 63-годишно прекъсване. (още…)

Публикувано на: 06/01/2018

НОВОГОДИШНАТА НОЩ В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0221Пищна празнична заря – салюти, илюминации и фойерверки, огря небето над Белоградчик в Новогодишната нощ и извести настъпването на Новата 2018 година. Пролетните температури позволиха на десетки хора да се стекат на централния площад „Възраждане“ и да станат съпричастни на общоградското веселие.

Кметът на общината Борис Николов приветства мнозината съграждани и гости на града и заяви, че община Белоградчик изпраща една добра година. (още…)

Публикувано на: 01/01/2018

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ – ГР. БЕЛОГРАДЧИК”

MunicipalityВ заседателната зала на общинска администрация в Белоградчик се проведе заключителна пресконференция по проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на обща стойност 606 961 лв.

От представената мултимедийна презентация стана ясно, че проектното предложение е било насочено към изпълнение на тематична ос 4 „Подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“, съгласно Общия Регламент №1303/2013. В проекта обектите на интервенция са: Общинска администрация – Белоградчик, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6, и Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5. (още…)

Публикувано на: 28/12/2017

`