МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА В БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с въведеното извънредно положение и динамичната епидемиологична обстановка в България община Белоградчик е създаде организация за дезинфекция на централните улици и тротоари, площади, пред входа на болницата, както и входа на административната сграда на общината. Поставени са предпазни стъкла на гишетата в Центъра за услуги и информация. Работи и пропускателен филтър на входа… Прочети повече

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕДИ, С КОИТО НАРЕЖДА КОИ ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 ПОДЛЕЖАТ НА ДОМАШНА ИЗОЛАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, И ПРИ КОИ ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 ИЗОЛАЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ЛИЦАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 14-ДНЕВНА КАРАНТИНА И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАРАНТИНАТА

Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията се провежда задължително в лечебно заведение и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината. На домашна изолация и… Прочети повече

ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020г НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.: 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип… Прочети повече

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19  

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА

Считано от 09.03.2020 г. Община Белоградчик предприема конкретни действия за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, организиране на масови мероприятия. Със заповедта на кмета на община Белоградчик е разпоредено детската градина на територията на общината да остане отворена, като бъде предприето осъществяването на противоепидемични мерки. Ще се извършва строг сутрешен филтър и… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ







РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/