ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Новини

Приключи лятното училище в Белоградчик

IMG_8653  Нова форма на извънурочна дейност с ученици от подготвителен и начален курс на обучение се състоя през месец август в Белоградчик. Инициативата е в рамките на проект „Равни в училище“, по който основен бенефициент е община Белоградчик с партньори Начално училище „В. Левски“, СОУ „Хр. Ботев“ и ОДЗ „Иглика“.  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. (още…)

Публикувано на: 01/09/2014

Определени са съставите на секционните избирателни комисии в Белоградчик

IMG_8629В заседателната зала на общинска администрация – Белоградчик се състоя среща-консултация, водена от секретаря на общината Албена Бакалеева с представители на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и на тези представени в европейския парламент с цел определяне съставите и броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за предстоящите парламентарни избори (още…)

Публикувано на:

Асфалтирани са улиците, водещи до Белоградчишката крепост

IMG_8606Приключи рехабилитацията на пътните подходи от изпълнението на проектa „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие „2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие. (още…)

Публикувано на: 29/08/2014

Съобщение до избирателите относно подаване на писмени заявления до Кмета на община Белоградчик във връзка с парламентарните изботи на 05.10.2014г

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с насрочените за 05 октомври 2014 г. избори за Народно събрание, общинска администрация Белоградчик уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на общината за:

1. Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като декларират желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, не по-късно от 14.09.2014 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

 

2. Удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите-20.09.2014 г.

 

3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес – до 20.09.2014 г.

 

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци – до 27.09.2014 г.

 

Публикувано на: 27/08/2014

Пътят за село Праужда ще се ремонтира със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС

1С Постановление на Министерски съвет №256 от 22.08.2014 година е одобрен допълнителен трансфер в размер на 970 138 лв за община Белоградчик. Средствата се предоставят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за поправяне и оздравяване на разрушен участък от около 200 метра от път ІV – 10218, клон село Праужда, път VID 3006. (още…)

Публикувано на:

`