ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Новини

Списъци на допуснатите до събеседване кандидати за персонал на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик“

Списъци на допуснатите  до събеседване  кандидати за персонал на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик“ можете да видите на адрес:  http://belogradchik.bg/?cat=48

Публикувано на: 11/09/2014

Център за настаняване от семеен тип ще заработи тази есен в Белоградчик    

 IMG_8582 Тази есен предстои да бъде завършен проект  „Подобряване на социалните услуги в община Белоградчик, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Стойността на проекта е 487 892,38 лв без ДДС. Договорът за изпълнение на строително-монтажните работи е сключен с „АБАК ДС“ ООД – София. (още…)

Публикувано на: 08/09/2014

Форум по Програмата за ТГС България – Сърбия

IMG_8679    Неотдавна се проведе финална среща на Съвместната група за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество по Иструмента за предприсъединителна помощ между Република България и Република Сърбия за програмен период 2014-2020г. На срещата бе  представен, обсъден и одобрен окончателния вариант на Програмата за ТГС по ИПП България – Сърбия за втория програмен период. Предстои внасяне на документа за одобрение от Европейската комисия. (още…)

Публикувано на:

Студенти от СУ„Св. Кл. Охридски” на посещение в Белоградчик

DSCN0930 На посещение в Белоградчик бяха студенти от магистърската програма на катедра „География на туризма” към Софийския университет. Доц. Вера Николова – ръководител на учебните практики на магистърската програма, обясни целта на посещението: „Желаем да проучим туристическите ресурси, да проследим казусите и проблемите, свързани с развитието на туризма в Северозападна България. Този регион се нуждае от популяризиране. (още…)

Публикувано на:

`