„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Новини

Голяма руска вечер в Белоградчик

IMG_0324   Голяма руска вечер за всички любители на руското музикално и певческо изкуство се състоя в ресторанта на хотелски комплекс „Скалите“ в Белоградчик. Тя бе по инициатива на ръководството на „Геотравел“ЕАД – София и в партньорство с общински клуб „Русофили“ в града. Гост на вечерта бе Владимир Казанчев – старши съветник на посолството на Русия в България. (още…)

Публикувано на:

Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината за 2014 година

        IMG_0275 В Белоградчик се състоя заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината, водено от председателя на комисията Росен Младенов, зам.-кмет на общината. (още…)

Публикувано на: 29/01/2015

Удължен е срокът на социалната услуга «личен асистент» в община Белоградчик

    IMG_0281   От 27 януари 2015 година в община Белоградчик продължава предоставянето на социалната услуга леичен асистент. Това стана възможно след приемане на ПМС №4 от 15.01.2015 година, обнародвано в ДВ бр. 6 от 23 януари тази година за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на МТСП за предоставяне на услугата «личен асистент». (още…)

Публикувано на:

Отчет на общинската Комисия за детето в Белоградчик

         IMG_0274         В изпълнение на Закона за закрила на детето, Националната стратегия зазакрила на детето 2008-2018 г. и Конвенция на ООН за правата на дететона 27 .01.2015 г. на свое заседание Комисия за детето, консултативен орган към община Белоградчик, прие Отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2014 година. Комисията има за цел да формира и осигурява осъществяването на общинската политика по закрила на детето. (още…)

Публикувано на:

`