СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  

Новини

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

loga goreИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 23.10.2017 г. в малката конферентна зала „Ученичка“ на хотел „Скалите“ – Белоградчик от 10,00 часа ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион”, Код на проект 15.3.1.039, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България

Дневен ред:
10.00 -10.30    Регистрация на участниците
10.30 – 10.45    Откриване на конференцията
10.45 – 11.30    Презентация на проекта
11.30 – 11.45    Кафе-пауза
11.45 – 12.00    Въпроси и отговори
12.00 -12.10    Закриване на конференцията

Договорът за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион”, Код на проект 15.3.1.039, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион е подписан на 30.01.2017 г.

Водещ бенефициент е община Дробета Турно Северин от Румъния, като община Белоградчик е партньор по проекта.

Основната цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, чрез изграждане на алармена система и закупуване на специфични превозни средства, машини и оборудване; Повишаване на осведомеността на целевите групи относно превенцията и управлението на извънредните ситуации, чрез разпространение на  информационни материали, провеждане на семинари и кампании за осведомяване.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта от община Дробета Турно Северин са  изграждане на алармена системата и закупуване на  електронни сирени за оповестяване при аварийни ситуации, както и закупуване на  специфични интервенционни машини.

За община Белоградчик е предвидено закупуването на специфична техника за справяне в извънредни ситуации – багер, трактор, моторна шейна, храсторези, моторни резачки, малка пожарна и друга техн ика.

В образователните институции и на двете общини ще бъдат  проведени кампании за справяне с  аварийни ситуации и оказване на първа помощ при извънредни ситуации.

Ще се проведат четири семинара с институции от двете общини за създаването на съвместна група за бърза реакция и координация на територията  на двата региона.

Общата стойност на проекта е 1 174 231,91 евро, като предвиденият бюджет за дейностите изпълнявани от община Дробета Турно Северин е 808 107,97 евро, а за община Белоградчик 366 123,94 евро.

Продължителността на проекта е 36 месеца.

loga dolu

Публикувано на: 16/10/2017

ВАЖНО!!! „В И К“ ЕООД ВИДИН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ПОРАДИ ПОЧИСТВАНЕ И ЕСЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, В ГР. БЕЛОГРАДЧИК ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА 17.10.2017 Г. /ВТОРНИК/ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10,00 ДО 17,00 ЧАСА

logo„В и К“ ЕООД Видин уведомява, че поради почистване и есенна дезинфекция на резервоарите, в гр. Белоградчик ще бъде спряно водоподаването на 18.10.2017 г. /сряда/ за времето от 10,00 до 17,00 часа.

Публикувано на:

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ НА ИВАН ЖЕКОВ В БЕЛОГРАДЧИК

DSCN2612НЧ „Развитие – 1893г.” организира концерт – рецитал на твореца Иван Жеков в голямата зала на Младежки дом – Белоградчик. Това е първото мероприятие, посветено на предстоящия Ден на народните будители.

Иван Жеков е роден на 21.03.1942г. в София. Завършва с отличен успех Държавното Музикално Училище през 1960г., а през 1964г. – Българската Държавна Консерватория (сега Музикална Академия) в столицата в класа по пиано на проф. Люба Енчева. Пианистът започва активна концертна дейност в страната, в много европейски страни, както и в Китай, Куба, Египет. (още…)

Публикувано на: 13/10/2017

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЕЛОГРАДЧИК

DSCN2595Албена Георгиева – областнен управител на област Видин, даде началото на първото информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2017 г. В срещата участваха и Елка Георгиева – зам. областен управител на област Видин, Нина Петкова и Цветко Цветков – зам. областни управители на област Монтана, Лозан Лозанов – кмет на община Димово, Александър Александров – кмет на община Ружинци, и Ваньо Костин – кмет на община Чупрене. В началото на срещата под наслов „Да възродим традициите в културното наследство в област Видин” Албена Георгиева изказа удовлетворението си от факта, че то се провежда именно в Белоградчик. „Повод за нашата среща са две много важни събития в нашия живот, в живота на нашите деца бъдещето на нашата страна и областта във всички аспекти. Първо отбелязваме десет години от членството на нашата страна в Европейсския съюз и подготовката на България за първото си ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018г.” – допълни областният управител.  (още…)

Публикувано на: 11/10/2017

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦАРИБРОД

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Представители на Пенсионерски клуб „Мадона“ – Белоградчик посетиха техните колеги от Пенсионерски клуб при община Димитровград /Цариброд/. Повод за поканата е 46-та година от учредяването на клуба в граничната сръбска община.

По време на визитата ръководствата и членовете на двата клуба обмениха опит в организационната работа, социалната и културната дейност. Българският клуб подари на сръския картина от Белоградчик, стъклен шах и сервиз за кафе. (още…)

Публикувано на: 03/10/2017