ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Целта е постоянно да се мотивират политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация… Прочети повече

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПУСНА БЕЗПЛАТЕН БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

В град Белоградчик вече работи новоизградената публична мрежа за свободен достъп до интернет по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ). Жителите и гостите на града могат да се възползват от безплатен високоскоростен безжичен интернет в следните зони от централната част… Прочети повече

“ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО НА ПЛОЩАДКА ТРЕТИ МАРТ” В БЕЛОГРАДЧИК

Продължава изпълнението на дейностите по Проект “Да играем заедно на площадка Трети март”, финансиран от ФОНД „МАЛКИ ГРАНТОВЕ“ НА ПРОГРАМА РОМАКТ, 2-РИ КРЪГ. През изминалата седмица бяха проведени три беседи-тренинг за социално-отговорно и толерантно поведение в обществото в изпълнение на Дейност 3 по Проекта. Предвид сложната обстановка в условията пандемия, беседите бяха проведени от класните… Прочети повече

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В БЕЛОГРАДЧИК

Община Белоградчик спечели проект “Да играем заедно на площадка Трети март”, финансиран от ФОНД „МАЛКИ ГРАНТОВЕ“ НА ПРОГРАМА РОМАКТ, 2-РИ КРЪГ. Продължителността му е до 31.01.2021г., а спечелената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5 000 €. Изпълнители по проекта са община Белоградчик в партньорство с Местната инициативна група /МАГ/, заедно с участието и на… Прочети повече

ПРИЕМНА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН В БЕЛОГРАДЧИК

Във фоайето пред Центъра за услуги и информация на община Белоградчик екипът на Областен информационен център – Видин проведе изнесена приемна относно възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/