Стартираща пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик” - Виж повече   |  НА ПЕТДЕСЕТНИЦА В МАХАЛА КУЦАРОВЦИ - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Новини

Стартираща пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”

Проект „Компетентна администраци

На 25.06.2019 г. от 17:30 часа в сграда на Младежки дом, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

“Този документ е създаден в рамките на проект„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик””, № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Публикувано на: 18/06/2019

НА ПЕТДЕСЕТНИЦА В МАХАЛА КУЦАРОВЦИ

IMG_3100И тази година бе спазена отколешната традиция в махала Куцаровци на белоградчишкото село Салаш за Петдесетница да се съберат местните хора, техни роднини и гости от страната, да бъде раздаден курбан за здраве и благополучие. На това място, до голямата белокаменна чешма със студена планинска вода, още през далечната 1933 година е поставен оброчен кръст.

Свещеноиконом Рафаил – архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, отслужи празничен водосвет, благослови и пожела здраве на всички, след което освети курбана. Участниците в празника бяха поздравени от кмета на общината Борис Николов, който честити празника, както и новата придобивка – новопостроен навес, пожелан от хората миналата година и обещан от кмета на общината, за да пази от лошо време и горещите летни лъчи на слънцето. (още…)

Публикувано на: 16/06/2019

ВРЪЧЕНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

IMG_3066Единадесет продължително безработни лица започнаха работа в община Белоградчик по „Регионална програма по заетост на област Видин за 2019г.“

Кметът на общината Борис Николов връчи връчи трудови договори на наетите лица, които в продължение на шест месеца ще работят на 8 часов работен ден при минимална работна заплата, съгласно изискванията на програмата. (още…)

Публикувано на: 11/06/2019

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЕЛОГРАДЧИК

IMG_3007Годишен концерт на възпитаниците на клубовете, школите и съставите при Детски кмплекс – Белоградчик се състоя в голямата зала на обновения Младежки дом на Белоградчик. Той се превърна в Празник на децата и всички, които отдават своя талант, сили, време и енергия за активното участие в школите, клубовете и кръжоците на младежката структура. Концертът бе и празник за шестте абитуриентки, които може би за последен път обличат своите костюми за участие в танцовия състав към Школа за народни танци. Директорът на Детски комплекс Таня Тодорова благодари на община Белоградчик и фирмите и институциите от града, които подкрепят техните дейности. Сред гостите на концерта бе Антон Трифонов- зам. кмет на Община Белоградчик. (още…)

Публикувано на: 08/06/2019

`