ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК

В Белоградчик се проведе заседание на Консултативния съвет по туризъм с участието на Росен Младенов – зам.-кмет на общината, служители на туристическия информационен център, представители на туристическия бранш и неправителствени организации. В дискусията се включи и Валентина Александрова – представител на Асоциацията на екскурзоводите в България. Росен Младенов представи отчет за разнообразните по съдържание дейности… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 29.01.2020 Г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”– БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Обява24.01.2020

ОБЩСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ГОРИВА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МПС И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА АД ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ”

  Прикачени файлове Решение за откриване на процедура27.01.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.01.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.01.2020г24.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/