ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Публикувано от: belogradchik

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 ГОДИНА

По покана на председателя на Общински съвет – Белоградчик в заседателната зала на Общинската администрация се състоя публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета 2017 година.

Главният счетоводител Марияна Маринова докладва числата по приходната и разходната част на бюджета. Общо приходи – 6 103 011 лв., в т.ч. държавни дейности – 3 707 626 лв. и за местни дейности – 2 398 385 лв. По разходната част – 6 103 011 лв., в т.ч. държавни дейности – 3 707 626 лв. и за местни дейности – 2 221 995 лв. Дофинансирането на държавни дейности със собствени приходи е в размер на 137 390 лв. Преходен остатък – 536 248 лв., в т.ч. държавна дейност 350 056 лв. и местна дейност 186 192 лв. Бе представен и отчет за касовото изпълнение на разходите по видовете дейности. (още…)

Публикувано на: 17/08/2018

ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ

IMG_0262Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. На този ден миряни от белоградчишкото село Салаш  и техни гости се събират в църковния двор, за да честват празника на местния храм „Успение на Пресвета Богородица“. Построена в далечната 1843 година, черквата не е разрушавана и е една от най-запазените в региона. (още…)

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 12 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на:

`