„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ГОСТУВА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА ВЕЛИКДЕН В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Публикувано от: belogradchik

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект за изменение и  допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община  Белоградчик, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на e-mail: obs_belogradchik@abv.bg или писмено в Центъра за услуги и информация в община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6, Общински съвет – Белоградчик. /дата на публикуване: 20.04.2018г./ (още…)

Публикувано на: 20/04/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 И ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, Б. ”Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 19/04/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 И ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, Б. „Б“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

Публикувано на: 18/04/2018

„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ГОСТУВА В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0219В община Белоградчик гостува екип на „Европа директно”. Представени бяха различните институции, служби  и видовете финансиране от ЕС, както и възможностите за получаване на отговор на индивидуални въпроси.

Диляна Павлова от екипа „Европа директно” запозна участниците в срещата със институциите в Европа и тяхното предназначение. Тя акцентира на службите на ЕС за информация и съдействие като Вашата Европа /EUROPA.EU/ – с помощ за гражданите на съюза и техните семейства и индивидуални съвети относно правата им, (още…)

Публикувано на: 17/04/2018

`