ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Публикувано от: belogradchik

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 2/3 ИД.Ч. ОТ СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 50КВ.М, НА ЕДИН ЕТАЖ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. СЛАВЯНСКА №2

Публикувано на: 22/10/2018

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 21.11.2018 г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредба на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 22.10.2018 г./

Публикувано на:

ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0402В читалнята на библиотеката в Белоградчик на тематичен музикален фон Наташа Младенова откри литературната вечер, посветена на есеннта, с кратки встъпителни думи. Продължи с хайку-стих и завърши със своето стихотворение „Есенна импресия“. Мил момент бе присъствието на ученици от клуб „Художествено слово“ към Детски комплекс, приятели на литературен клуб «Георги Савчев» от миналата година и негови бъдещи приемници. Те четоха избрани есенни стихотворения. (още…)

Публикувано на: 19/10/2018

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0400Кметът на община Белоградчик Борис Николов приветства 23 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, които получиха Удостоверения за професионално обучение по Проект BG05М9ОР001-1.028-0001″Работа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. (още…)

Публикувано на:

`