ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове Альоша Вътков – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Боянов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Георгиев – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Боян Иванов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Валентин… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ал-Акса турс ЕООД20.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Кери Асосиетс ЕООД20.02.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Габриела Тодорова СОЛАР ЕТ19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Стойко Илиев19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Тониел Петков19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветомир Цветков19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК… Прочети повече

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”  МТСП О Б  Я  В  А ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Право на кандидатстване за предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата имат лицата: – с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност… Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „МАГУРА“ АД

Прикачени файлове Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Магура АД19.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/