Обява

На 20.02.2019 г. от 14:00 часа в сграда на Общинска администрация – Белоградчик, ет. 2, Заседателна зала, ще се проведе заключителна пресконференция по проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0133-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

На 20.02.2019 г. от 16:00 часа в сграда на Общинска администрация – Белоградчик, ет. 2, Заседателна зала, ще се проведе Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0132-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони… Прочети повече

Обновяването на сградата се осъществи по проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0133-C01

На 12.10.2018 г. се подписа Акт/Образец 15, с който без забележки се приеха за изпълнени строително-монтажните работи на обект Районно /полицейско/ управление, Белоградчик. Обновяването на сградата се осъществи по проект «Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0133-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.… Прочети повече

Проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“

ПОКАНА на 21.09.2018 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Александър Батенберг” № 6, в близост до сграда за яслена група, към ОДЗ „Иглика” ще се проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи на обекти „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и… Прочети повече

Стартираха строително-монтажните работи по енергийно обновяване на сграда „Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик“

На 27.08.2018 г. се откри строителната площадка и стартираха строително-монтажните работи по енергийно обновяване на сграда  «Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик». Обновяването на сградата се осъществява по проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.001-0135-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/