Начало

⚠️ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА В ПОМОЩ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р Г. ЗЛАТАРСКИ” ЕООД – БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка и ограничаването на опасността от COVID – 19 МБАЛ „Проф. д-р Г. Златарски” ЕООД – Белоградчик откри дарителска сметка за набиране на средства. Набраните средства ще се ползват за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с коронавирусна инфекция в неусложнено състояние, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Дарените средства ще бъдат използвани за обособяване на самостоятелно помещение за лечение на пациенти с COVID-19, за закупуване на лични предпазни средства за персонала и др.
Дарителска сметка:
Титуляр: МБАЛ „Проф. Г. Златарски” – Белоградчик
Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Видин
IBAN: BG 06IABG74965000478201
BIC: IABGBGSF

❗️❗️❗️ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ❗️❗️❗️
Във връзка с обявената извънредна ситуация в страната и предвид мерките за защита на здравето на населението на общината над 60 – годишна възраст в Община Белоградчик е създадена необходимата организация за осигуряване на хранителни продукти и лекарства.
Нуждаещите се от подкрепа могат да подадат своята заявка за извършване на доставка на храни от първа необходимост и лекарства на телефони:
❗️0877881296 или ❗️0897612614 – Елена Александрова – гл. експерт Социални дейности, като следва да представят: три имена, адрес, телефон за връзка и необходимите продукти.
Същите ще бъдат доставени от член на сформираната доброволческа група.

 

ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ЗАПОВЕД № РД-01-124 ОТ 13.03.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-154 ОТ 26.03.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОРОНАВИРУС COVID-19

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ


„Смятам, че ничия човешка душа не би могла да се приближи до изненадващия Белоградчишки декор без да бъде поразена от мощта на дълбоко и завладяващо впечатление.”

Феликс Каниц

„Нито прочутите теснини на Олиул в Прованс, нито дефилето на Панкарбо в Испания, нито Алпите, нито дивните планини на Тирол и на Щвейцария притежават нещо, което може да се сравни с това, което видях в България при Белоградчик”

Жером Бланки

Белоградчик е център на община – 411 кв. км, в област Видин – Северозападна България. Районът вкючва части от Западния Предбалкан, от Западния дял на Стара планина, най-южната част на Западната Дунавска равнина. На тази малка площ са разположени 5 природни забележителности и част от биосферен резерват: централната група на Белоградчишките скали, пещерата „Магура”, пещерата „Венеца”, водопадът „Бела вода”, Боров камък, резерват „Чупрене”. Това райско кътче на България с кристално чист въздух предлага прекрасни възможности за излетен, вело, пещерен и конгресен туризъм, алпинизъм, лов и риболов, спорт, астрономичски наблюдения и естествено уютни кътчета за отдих.

Град Белоградчик е разположен в югозападното подножие на Белоградчишкия венец на 545 надм. в. Отстои от София на около 170 км. и от Видин на 46 км.


ГОДИШНИ НАГРАДИ В ТУРИЗМА 2018

Грамота1

Грамота32

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/